« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ


Μια ενδιαφέρουσα ΠΡΟΤΑΣΗ απο τούς Λιμανίσιους  http://www.limanisioi.blogspot.com/

ΚΑΛΕΣΜΑ


Εμείς που συναντηθήκαμε στις 18-4-2011 συμφωνώντας με την παρακάτω Πρόταση :

ΠΡΟΤΑΣΗ
1. Δημιουργία Ανοικτής Επιτροπής Πρωτοβουλιών όπου μπορεί να συμμετέχει ο κάθε εργαζόμενος ανεξάρτητα από κατηγορία εργασίας (Διοικητικός, Τεχνικός, Χειριστής, Λιμενεργάτης). Η Επιτροπή ασχολείται με το εργασιακό, με πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα στον ΟΛΠ , με θέματα αλληλοβοήθειας των εργαζομένων και με ό,τι άλλο αποφασίσουμε.
2. Ανάδειξη Ομάδας Συντονισμού από την Επιτροπή Πρωτοβουλιών. Η ανάδειξη των μελών της Ομάδας Συντονισμού θα γίνεται διά κλήρου από τα μέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλιών που επιθυμούν .Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται πλήρης ανανέωση των μελών της Ομάδας Συντονισμού.-
3. Η Επιτροπή και η Ομάδα Συντονισμού λειτουργούν παράλληλα και σε συνεργασία με τα Δ.Σ .των σωματείων για το εργασιακό και τα άλλα θέματα και επιδιώκουν σύγκλιση απόψεων και αποφάσεων. Τελικός κριτής είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι διαρκώς.
4. Το ζήτημα της αλληλοβοήθειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Θα πρέπει να καταγράφονται οι ανάγκες και οι δυνατότητες προσφοράς υπηρεσίας αυτών που έχουν τις ανάγκες, έτσι ώστε αυτά να ανταλλάσσονται μεταξύ των εργαζομένων χωρίς χρήμα (π.χ. ο υδραυλικός επιδιορθώνει μια βλάβη στο σπίτι του μαθηματικού και εκείνος κάνει μια σειρά βοηθητικών μαθημάτων στο παιδί του υδραυ-λικού που έχει ανάγκη κ.ο.κ.). Ακόμα καλύτερα θα είναι αν κάποιες υπηρεσίες προσ-φέρονται χωρίς αντάλλαγμα.
5 Στα πολιτιστικά και στην αλληλοβοήθεια μπορούν να συμμετέχουν και οι συνταξιούχοι του ΟΛΠ.

Διαβάστηκε στη Γ.Σ της Ένωσης Τεχνικών στις 12-4-2011

Η πρώτη συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων και υλοποίηση όσων αποφασιστούν έγινε: Δευτέρα 18 Απριλίου 2011 στις 3μ.μ.στην αίθουσα εκδηλώσεων στα κεντρικά.

Σας καλούμε στη δεύτερη συνάντησή μας που θα γίνει την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011 στις 3μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στα κεντρικά.