« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010

3 χρόνια αναμονή, για το εφάπαξ στο Δημόσιο ......


Βουλιάζει στα ελλείμματα το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Ακόμη και 3 χρόνια θα απαιτούνται εφεξής για να καταβληθεί η εφάπαξ αποζημίωση από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπάλληλων (ΤΠΔΥ), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτίσει η διοίκηση του Ταμείου.  

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Να κηρύξει το ΤΠΔΥ στάση πληρωμών το 2011, μετά και τη μαζική συνταξιοδότηση τουλάχιστον 35.000 δημοσίων υπαλλήλων
Χιλιάδες προσφυγές

Σημειώνεται ότι χιλιάδες είναι οι συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας την καταβολή των καθυστερούμενων εντόκως, αλλά και αποζημιώσεις. Ηδη θέμα καταβολής αποζημιώσεων σε χιλιάδες συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι βρίσκονται στην «ουρά» για να λάβουν το εφάπαξ τους (από το προβληματικό Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων), θέτει στο πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του. Διαπιστώνει πως η καθυστέρηση γεννά δικαιώματα αποζημιώσεων και έντοκης καταβολής των καθυστερούμενων.