« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Νέοι Κανονισμοί, νέα Τιμολόγια και νέο Λογότυπο για τον ΟΛΠ !!

Νέους σύγχρονους Κανονισμούς Λειτουργίας όλων των τομέων δραστηριοτήτων του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη και Απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης του Οργανισμού.
Οι νέοι Κανονισμοί αποτελούν αποτέλεσμα πολύμηνης προσπάθειας των Υπηρεσιών του ΟΛΠ και των Επαγγελματικών Φορέων, που λειτουργούν στο Λιμάνι, ώστε να βελτιωθούν οι τρόποι συνεργασίας και να προσφερθούν στους πελάτες του Οργανισμού νέες ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες.
Με τους νέους Σύγχρονους Κανονισμούς, τους οποίους αποκτά από σήμερα ο ΟΛΠ Α.Ε., ικανοποιούνται όλα σχεδόν τα αιτήματα των επαγγελματικών φορέων, ενώ με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική επιδεικνύεται για μια ακόμα φορά η θετική συνεργασία ΟΛΠ Α.Ε. και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αυτά είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επισης, ενέκρινε τα νέα Τιμολόγια του ΟΛΠ Α.Ε.
Tα τιμολόγια όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών παρέμεναν χωρίς αυξήσεις (παγωμένα) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010, κατά το οποίο έτος ίσχυαν οι τιμολογήσεις της 01.01.2009. 
Με νέο λογότυπο ο ΟΛΠ Α.Ε. αλλά χωρίς να αλλάξει η ονομασία, οριοθετεί ουσιαστικά και συμβολικά την είσοδό του στη νέα δεκαετία της μετεξέλιξής του και της επέκτασής του" αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταρείας :
· Διαφοροποιεί την ταυτότητα του χωρίς να αρνείται την ιστορία του, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μια δυναμική, μοντέρνα και ελκυστική νέα εικόνα.
· Το επιλεγέν λογότυπο είναι ελκυστικό σε όλο το φάσμα των πελατών και ιδιαίτερα οικείο στους νέους και τους ξένους πελάτες και επισκέπτες του λιμανιού.
· Πρόκειται για ευέλικτο μέσο στην προσπάθεια μιας νέας επικοινωνιακής πολιτικής, αφού ο Οργανισμός μέσα από μια σειρά έργων πρέπει να απευθυνθεί σε νέες αγορές και πελάτες.