« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010

Ανεξάρτητη Αρχή Λιμένων .........


Στις εργασίες της ημερίδας της IDC (International Dockworkers Council) και προς τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών λιμένων που συμμετέχουν παραβρέθηκε και μίλησε ο Πρόεδρος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης.
Ο κ. Γ. Ανωμερίτης αφού ανέλυσε τους στόχους αναδιάρθρωσης του ελληνικού συστήματος λιμένων και τις πολιτικές του Ο.Λ.Π Α.Ε. μεταξύ άλλων σημείωσε ότι:

- Η Ελλάδα είναι πλέον μια σημαντική χώρα παροχής λιμενικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο οποίος είναι ένα από τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. εξυπηρετεί λόγω και της νησιώτικης φυσιογνωμίας της χώρας, τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και εμπορευμάτων, επιβατών, αυτοκινήτων, ναυπηγοεπισκευής και τουριστών κρουαζιέρας.
- Η σημερινή Διοίκηση του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε συμφωνία με τους εργαζόμενους διασφάλισε τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων στα πλαίσια των Σ.Σ.Ε. και της εθνικής νομοθεσίας.
- Έχει ήδη συμφωνηθεί και προωθείται η δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένων, η οποία θα επιλύει κάθε θέμα κανονισμών και εμπλοκών μεταξύ λιμένων. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας λειτουργούν 73 ιδιωτικά λιμάνια.
- Έθεσε ως θέμα για συζήτηση το ιδιάζον καθεστώς της εβδομαδιαίας εργασίας χωρίς ρεπό, το οποίο ισχύει στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. Το σύστημα αυτό μπορεί να προσδίδει λόγω πρόσθετων αμοιβών αυξημένα εισοδήματα στο λιμενεργατικό προσωπικό, θέτει όμως προβλήματα εφαρμογής κανόνων εργατικού δικαίου.
- Ζήτησε το θέμα αυτό να συζητηθεί και να ληφθούν αποφάσεις.
- Διαμήνυσε ότι από τη μεριά της Διοίκησης δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες θα διαταράξουν την εργασιακή ειρήνη. Ήδη όλες οι αποφάσεις της Διοίκησης αποτελούν αποφάσεις εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης ζημιογόνων τομέων και επέκτασης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και όχι συρρίκνωσής του.
- Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα επιδεικνύει πάντα το ενδιαφέρον του προς την Πόλη και την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά με έργα κοινωνικής ευαισθησίας και ιδιαίτερα με τη δημιουργία της «Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά», η οποία θα αναβαθμίσει συνολικά την Πόλη και το Λιμάνι. Το ίδιο θα κάνει και για το περιβάλλον και το οικοσύστημα ώστε το Λιμάνι του Πειραιά να γίνει ένα σύγχρονο ecoport.