« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ για το ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ !!


Νεα εποχή, για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε με τη νέα Προβλήτα Ι, του οποίου η λειτουργία ξεκινάει σήμερα 1η Ιουνίου 2010.
Η νέα Προβλήτα Ι, του οποίου το επενδυτικό κόστος ανήλθε σε 160εκ. Ευρώ:

1. Θα λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο (με εξαίρεση την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα).
2. Θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.
3. Η λειτουργία του θα στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα όλων των σύγχρονων εμπορικών λιμένων, στηριγμένη σε προωθημένα συστήματα πληροφορικής.
4. Στο νέο εμπορευματικό σταθμό του ΟΛΠ Α.Ε. εγκαθίστανται προηγμένα συστήματα ελέγχου με πιστοποίηση όλων των χρηστών.
5. Στο σύστημα τιμολόγησης θα συμπεριλαμβάνεται το lashing/unlashing (λύσιμο/δέσιμο) των εμπορευματοκιβωτίων, ενώ το σύστημα των σημειωτών θα παραμείνει ως έχει.
6. Θα υπάρχει ειδική πολιτική για τα κενά εμπορευματοκιβώτια, ενώ για τα ψυγεία θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις. Η σύνδεση – αποσύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων θα είναι θέμα του ΟΛΠ.
7. Για όλα τα φορτηγά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και κενών θα υπάρχει σύστημα προαναγγελίας.
8. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e-banking, το οποίο ως γνωστόν θα γενικευθεί και θα ολοκληρωθεί για όλους τους χρήστες του λιμανιού.
9. Ο ΟΛΠ θα παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για ζημιά σε πλοίο ή εμπορευματοκιβώτιο στους πελάτες του.
10. Για τα θέματα συνεργασίας ΟΛΠ και ΣΕΠ στις δύο Προβλήτες Ι και ΙΙ θα υπάρξει ιδιαίτερη συμφωνία, έτσι ώστε για κανένα πελάτη να μην δημιουργηθεί πρόβλημα από τυχόν εναλλακτική επιλογή.
11. Για τα κενά εμπορευματοκιβώτια τα οποία μπαίνουν στο Terminal για φόρτωση και εξαγωγή σε συγκεκριμένο πλοίο και δρομολόγιο κατόπιν προαναγγελίας, δεν θα χρεώνονται αποθήκευτρα.

Όπως είναι γνωστό στην Προβλήτα Ι Εμπορευματοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα λειτουργούν 4 Γερανογέφυρες τύπου Super Post Panamax, ανυψωτικής ικανότητας 65tn και 3 Γερανογέφυρες τύπου Panamax, ανυψωτικής ικανότητας 65tn επίσης.
Υπό προϋποθέσεις η ετήσια δυναμικότητα της Προβλήτας Ι μπορεί να ανέλθει σε 1.000.000 κιβώτια (TEU’s) με αναλογία τοπικού και transit φορτίου 40/60.

http://www.olp.gr/GR_PDF/TERMINAL_GR.pdf