« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

Ιδρυση θυγατρικής Ανώνυμης εταιρείας, LOGISTICS ΟΛΠ Α.Ε.

<< Εταιρεία Συνδυασμένων Μεταφορών και Διαχείρισης Εμπορευμάτων Α.Ε. >> 
(LOGISTICS ΟΛΠ Α.Ε.)

Την ίδρυση Ανώνυμης θυγατρικής εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη.
Το έργο αυτό, το οποίο έχει την έγκριση της Κυβέρνησης, δίνει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες στον ΟΛΠ, ο οποίος έτσι εισέρχεται σε νέους τομείς παροχής υπηρεσιών απόλυτα συμβατούς με τους καταστατικούς και επιχειρηματικούς του στόχους.
Για τον ΟΛΠ Α.Ε. είναι η πρώτη στρατηγική του κίνηση επέκτασης στον χώρο των εμπορευματικών μεταφορών, η οποία μαζί και με το αναπτυξιακό του πρόγραμμα, ύψους 1 δις ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα και από διϋπουργική επιτροπή, δίνει νέα δεδομένα και πλεονεκτήματα.