« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΠ Α.Ε


Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου η Γεν. Συνέλευση του ΟΛΠ

Σύμφωνα με το Νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (226/10-11-2009), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του ΟΛΠ Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 7 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Τροποποίηση άρθρου 7 παρ. 7 (α) και (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.
2.Εκλογή νέων Μελών Δ.Σ.
3.Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.
4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του ν. 3693/2008).
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Επιστροφή στην κερδοφορία για τον ΟΛΠ με 3,6 εκατ. ευρώ.
Κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 568.712 ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο ΟΛΠ.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε αύξηση της τάξης του 22,2% και ανήλθε σε 96.329.404 ευρώ από 78.878.598 ευρώ το εννεάμηνο του 2008.
Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανέρχεται σε 7,9 εκατ. ευρώ από 923.489 ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2008.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 15,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,158 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2008.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ, που από τις 7 Δεκεμβρίου θα γίνει και πρόεδρος, έχει κάνει πολλές συναντήσεις με τους συνδικαλιστές και με τους εκπροσώπους των Κινέζων της Cosco.
Οι συζητήσεις κρίνονται ικανοποιητικές, έχει μπει συγκεκριμένη ατζέντα και επίκειται και προώθηση ορισμένων σημαντικών ζητημάτων που άπτονται των εργασιακών, της εθελουσίας εξόδου, των μετατάξεων και των συλλογικών συμβάσεων.
Πάντως, μέσα στους προβληματισμούς του κ. Γ. Ανωμερίτη είναι η επίσπευση των εργασιών στην πρώτη προβλήτα, που θα ελέγχεται από τον ΟΛΠ, αλλά και η εξεύρεση εργασίας για όλους τους εργαζομένους του ΟΛΠ, καθώς και η εξασφάλιση συνεργασίας με τους Κινέζους για να υπάρχει φορτίο στην πρώτη προβλήτα.