« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

ΑΓΩΓΗ απο τον ........... κ. Μιχαλο

ΕΝ ΜΕΣΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ............ ΑΓΩΓΗ
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατέθεσε σήμερα το πρωί αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία θα εκδικαστεί με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί, κατά της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) και της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ.
 Με την αγωγή το ΕΒΕΑ ζητά:
1. Να αναγνωριστεί ως παράνομη η απεργία.
2. Να απαγορευθεί η παράταση και γενικά η συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης αυτής ή η επανάληψή της στο μέλλον καθώς και γενικά κάθε απεργιακή κινητοποίηση με τα ίδια ή παρεμφερή αιτήματα, είτε ως είναι ήδη διατυπωμένα, είτε και με διαφορετική διατύπωσή τους ή και με οποιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο συγκαλυμμένα.
3. Να απειληθεί, για κάθε μεμονωμένη παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί, κατά των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων χρηματική ποινή 4.000 ευρώ και κατά των νόμιμων εκπροσώπων τους, ως και κατά παντός μελλοντικού νόμιμου εκπροσώπου τους, προσωπική κράτηση έξι (6) μηνών.
4. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί.
5. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη.