« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Σάββατο 13 Ιουνίου 2009

Δικαίωση για τον τ. Διευθ. Σύμβουλο Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε

Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε τον άλλοτε διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, ο οποίος είχε υπογράψει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πενταετούς θητείας (2001-2006) με αποδοχές 5.869 ευρώ, όπως καθορίστηκαν με την από 18/10/2001 υπουργική απόφαση.
Στη συνέχεια όμως, με νεώτερη υπουργική απόφαση (6/10/2004) μειώθηκαν οι αποδοχές του αναδρομικά από 1/7/2004 στα 3.200 ευρώ και τέλος, με την από 6/6/2005 απόφαση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας λύθηκε η σύμβαση εργασίας.
Σύμφωνα με την απόφαση, ο νόμος του 2004 για τη μετατροπή των Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες παρέχει στου συναρμόδιους υπουργούς τη δυνατότητα να καθορίζουν μεν τις αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων, αλλά δεν τους δίνει την δυνατότητα να μεταβάλλουν τις αμοιβές κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ούτε να καθορίζουν τις αποδοχές αναδρομικά.
Κι αυτό γιατί η μείωση αποδοχών συγκρούεται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας ωφέλειας που να δικαιολογούν τη μείωση.