« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009

Εργασιακή Ειρήνη και ...... στόχοι για το νεο Δ.Σ του ΟΛΠ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΠ ΤΟ 2009

Η <<νεα>> Διοίκηση του ΟΛΠ, κατα την σημερινή τακτική Συνέλευση, εξήγγειλε νέες μεταρρυθμίσεις που πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να υλοποιηθούν :

 • Έλλειψη σύγχρονου κανονισμού λειτουργίας στις περισσότερες δραστηριότητες του Οργανισμού και κυρίως στο ΣΕΜΠΟ. Κανονισμός που να καθορίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις Διοίκησης και Εργαζομένων.Κανονισμός που να είναι προσαρμοσμένος στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα.Κανονισμός που να λαμβάνει υπόψη το ανταγωνιστικό λιμενικό περιβάλλον
 • Αλλαγή νοοτροπίας της συνολικής ανθρώπινης δομής του Οργανισμού που από το 1999 ο Νομοθέτης μετασχημάτισε σε Ανώνυμη Εταιρεία
 • Κανονισμός που να λαμβάνει υπόψη στο μέτρο του εφικτού τις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών
 • Στενότερη συνεργασία Διοίκησης και Συνδικαλιστικών Σωματείων του προσωπικού με κοινούς πλέον στόχους
 • Ευελιξία σε θέματα προσλήψεων, προμηθειών και έργων.Κανονισμός που να παρέχει ευελιξία σε θέματα εμπορικής πολιτικής και επιχειρηματικών θεμάτων
 • Μείωση του Κρατικού Παρεμβατισμού στη λειτουργία της Ανωνύμου Εταιρείας σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει η λειτουργία της (ΑΣΕΠ, Δημόσια Έργα κ.α.)
 • Βελτίωση αμοιβών στελεχιακού δυναμικού σύμφωνα με την αγορά και ιεράρχηση της οικονομικής δομής σύμφωνα με την οικονομική προσφορά εκάστου, κλείσιμο της ψαλίδας τεχνικού προσωπικού με λιμενεργάτες
 • Ενιαία επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας όλων των εργαζομένων του ΟΛΠ
 • Σύνδεση αμοιβής με την παραγωγικότητα
 • Η επαναπροσέλκυση απολεσθέντων φορτίων μεταφόρτωσης και η αποκατάσταση της καλής φήμης της Εταιρείας
 • Η ομαλή μεταβίβαση στο νέο μοντέλο λειτουργίας με την εγκατάσταση του παραχωρησιούχου από 1-10-2009.