« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Πέμπτη 7 Μαΐου 2009

Σε έλεγχο η Σύμβαση από την Ε.Ε και αναβολή ξανά ....... απο το ΣτΕ !!


Η Κομισιόν ζήτησε να της διαβιβαστεί ολόκληρη η σύμβαση ΟΛΠ COSCO προκειμένου να ελεγχθεί αν περιέχει κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή ζήτησε να της διαβιβαστεί ολόκληρη η σύμβαση ΟΛΠ-Cosco ώστε να ελέγξει τους όρους παραχώρησης καθώς οι ελληνικές αρχές δεν είχαν κοινοποιήσει τις φοροελαφρύνσεις, που κατακυρώνονται υπέρ της κινεζικής εταιρείας. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου για τις μεταφορές, κ. Ταγιάνι, όπου επισημαίνει ότι: «Δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων ότι τα μέτρα … ενδέχεται να συνιστούν κρατικές ενισχύσεις…. Η ύπαρξη μέτρων προς όφελος της Cosco θα ελεγχθεί στο πλαίσιο αυτό και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα σχετικά μέτρα θα αναλυθούν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.»

Όπως προκύπτει από την απάντηση της Επιτροπής οι ελληνικές αρχές απέκρυψαν από την Επιτροπή τις φορολογικές διατάξεις υπέρ της Cosco, που είχαν συμπεριλφθεί στη σύμβαση και ως εκ τούτου η Κομισιόν ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, ο Επίτροπος αναφέρει «Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή, στις 25 Φεβρουαρίου 2008 και στις 28 Μαρτίου 2008, μέτρα δημόσιας χρηματοδότησης ορισμένων υποδομών και εξοπλισμών προς όφελος του «Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ». Τα μέτρα που κοινοποίησε η Ελλάδα δεν αφορούσαν ωστόσο ενδεχόμενες φορολογικές διατάξεις υπέρ της εταιρείας «Cosco Pacific Limited» στην οποία παραχωρήθηκε μέρος του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ). Στο πλαίσιο της εξέτασης των εν λόγω κοινοποιήσεων, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές. Ειδικότερα, η Επιτροπή ζήτησε να της διαβιβαστεί η σύμβαση παραχώρησης που συνήφθη μεταξύ του «Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ» και του «Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ», αφενός, και της εταιρείας «Cosco Pacific Limited», αφετέρου, προκειμένου να ελέγξει τους όρους κατακύρωσης της παραχώρησης.»

Επίσης από αναβολή σε αναβολή πηγαίνει η υπόθεση για τους διαγωνισμούς των ΟΛΠ και ΟΛΘ, στην ολομέλεια του ΣτΕ (ασχέτως αν ο δεύτερος «αναβλήθηκε»).
Έτσι η υπόθεση στο ΣτΕ, αναβλήθηκε για το φθινόπωρο ( 9-10-2009 ) ………