« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

Δέλεαρ με ...... Τροπολογίες !!

Τροπολογία με την οποία επεκτείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου το πάσης φύσεως προσωπικό του ΟΛΠ ΑΕ, μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα άμεσου λήψης πλήρους σύνταξης προκειμένου, συντρεχουσών και των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων, να υπαχθεί στις διατάξεις της εθελούσιας αποχώρησης, κατατέθηκε στη Βουλή.
Το κείμενο προσαρτήθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση της σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών II και III του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Η Τροπολογία :
http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/Tropologies/646/K-OLP.520.pdf