« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ............

Εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του ΟΛΠ, Νίκος Κωνσταντινίδης !!
Μείζον Θέμα δημιουργήθηκε με τη νομική υπηρεσία του Οργανισμού Λιμένοs Πειραιώs, αφού ο επί δεκαετία και πλέον προϊστάμενοs της, Νίκοs Κωνσταντινίδηs, υπέβαλε κατόπιν άνωθεν πιέσεων την παραίτησή του, επειδή διαφωνούσε με μεθοδεύσειs που γίνονταν ερήμην τns υπηρεσίαs του και κυρίωs για τιs γνωμοδοτήσειs που εμφανίζονταν σχετικά με τον διαγωνισμό ταυ ΣΕΜΠΟ, αλλά και για διάφορα άλλα θέματα του οργανισμού, από ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία.
Λέγεται ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων n διοίκηση του ΟΛΠ επικαλέστηκε και αξιοποίησε γνωμοδοτήσειs δικηγορικών γραφείων του Πειραιά και τns Αθήναs, χωρίς να ερωτηθεί n νομική υπηρεσία.
Πληροφορίεs αναφέρουν ότι ο Ν. Κωνσταντινίδηs απέστειλε επιστολή προs τον πρόεδρο του ΟΛΠ Δ. Μπεχράκη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού Ν. Αναστασόπουλο, στην οποία τουs εξηγούσε με επιχειρήματα ότι n υποβάθμιση του ρόλου της νομικήs υπηρεσίαs του ΟΛΠ υπονόμευε ουσιαστικά όλες τιs διαδικασίεs, τιs συμβάσειs και τουs διαγωνισμούs του οργανισμού και ταυτόχρονα υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του προϊσταμένου της. Αξιόπιστεs πηγέs αναφέρουν ότι, οι γνωμοδοτήσειs των δικηγορικών γραφείων τελικά χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να περάσουν διάφορεs εκρεμότητεs που υπήρχαν στον ΟΛΠ, χωρίs να κατατεθούν σχετικέs γνωμοδοτήσειs από την αρμόδια νομική υπηρεσία του οργανισμού.
Επίσης, η διοίκηση του ΟΛΠ επέλεξε ως προϊστάμενο της νομικήs υπηρεσίαs τον δικηγόρο Ανδρέα Μαμαγκάκη, ο οποίοs απολαμβάνει της εμπιστοσύνηs του κ. Ν. Αναστασόπουλου. Ενδιαφέρον πάντωs, αναμένεται να έχει το περιεχόμενο της επιστολήs του Ν. Κωνσταντινίδη, που ενδέχεται να δημοσιοποιηθεί τιs επόμενεs ημέρες και ίσωs προκαλέσει «πονοκέφαλο» τόσο στη διοίκηση του ΟΛΠ όσο και στον υπουργό Εμπορικήs Ναυτιλίαs, Αναστάση Παπαληγούρα.
<< Από τον Κόσμο του Επενδυτή >>