« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008

Ο κερδοφόρος ΟΛΠ «δικαιώνει» τους εργαζόμενους ................

Επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι επισημάνσεις των εργαζομένων, που τόνιζαν ότι παρα τις αιτιάσεις εναντίον τους και εναντίον της μορφής των κινητοποιήσεων που έχουν επιλέξει, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς θα εμφανίσει κερδοφορία. Η οποία δείχνει το ορθό των ισχυρισμών τους για αυτόνομη πορεία του λιμένα.
Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται σε μερίδα του οικονομικού τύπου, αυξήθηκαν κατά 103% τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. το 2007, σε σχέση με το 2006. Ειδικότερα ο ΟΛΠ έκλεισε το 2007 με κέρδη μετά φόρων ύψους 24,8 εκατ. ευρώ, από 12,2 εκατ. ευρώ το 2006. Παράλληλα αύξησε τα έσοδά του κατά 18,7%.
Ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ Α.Ε. το 2007 διαμορφώθηκε στα 171,3 εκατ. ευρώ, από 144,1 εκατ. ευρώ το 2006. Επίσης τα μεικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 44,85 εκατ. ευρώ, ενώ το 2006 ήταν στα 28,38 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων έφτασαν για το 2007 τα 43 εκατ. ευρώ, από 27,6 εκατ. ευρώ το 2006. Αλλά και τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος του 2007 ξεπέρασαν τα 49 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος του 2006 ήταν μόλις στα 22,6 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Ο ΟΛΠ στο τέλος του 2006 είχε σύνολο υποχρεώσεων 80,6 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος του 2007 οι υποχρεώσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 90,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 50 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, τα 2,9 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις και τα 37,9 εκατ. ευρώ λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας το 2007 ήταν 181,3 εκατ. ευρώ, ενώ το 2006 είχε φτάσει τα 160,4 εκατ. ευρώ.